Aksa eksiz oluk firmamız , ürettiği kaliteli ürün ve hizmetler ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkemiz çerçevesinde vizyon ve değerlerimiz aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
* Müşteri isteklerini, ilk defasında ve her defasında karşılamayı ,
* Kalite,Teknoloji, verimlilik ve şirket performansı açısından sürekli bir gelişme ve iyileşme bilincinde bir firma olmayı,
* Yeniliklere açık bir firma olmak , sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak üstün teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,
* Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,
* Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
* Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlama ve sürekli kılmayı,
* Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi ilke edinmiştir.

0541 241 6016